5 & 6 februari 2025 / Brussels Expo

COECK

IDRO waterpasserende oplossingen

Share product:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Description

Duurzaam bouwen is vandaag de norm, ook voor uw buitenruimtes. We krijgen vaker te maken met extreme droogte en hitte. Ook hevige regenval en wateroverlast komen steeds vaker voor, precies omdat er steeds meer verharde oppervlakken worden aangelegd. Neerslag vindt hierdoor veel moeilijker zijn weg naar de ondergrond. Een klimaatbestendige inrichting van de (openbare) ruimte is daarom cruciaal. De waterpasserende oplossingen van Coeck vormen dé oplossing voor een natuurlijke en efficiënte infiltratie van regenwater. Lees er alles over in deze brochure,
van vormgeving tot de werking en plaatsingstips.

Other products