5 & 6 februari 2025 / Brussels Expo

About us

Bioterra is van origine een erkend centrum voor grondreiniging
dat alle types van vervuilde grond, bagger- en ruimingsspecie en
minerale afvalstoffen verwerkt. Maar nu is er meer. We maken
onze nieuwe slogan helemaal waar: ‘From waste to new
resources’
Zand is na water en lucht één van de meest verbruikte
grondstoffen. De ontginning van primair zand en grind is eindig.
Daarom doet Bioterra sinds enkele jaren onderzoek naar de
valorisatie van een uitgebreid gamma gerecycleerde granulaten.
We ontwikkelden nieuwe technieken en inzichten om onze
gerecycleerde granulaten een hogere waarde te geven. Dit
gebeurt door een doorgedreven scheiding, nabehandeling
en selectieve samenvoeging van diverse granulaatfracties.
Deze kunnen ingezet worden als hoogkwalitatieve recycled
content in de bouwsector. Om dit te kunnen bewerkstelligen
activeerde Bioterra een nieuw investeringsprogramma wat
resulteert in Bioterra 3.0!
Deze aanvullende activiteiten worden gelanceerd onder de naam
AGGREMIX, een samenvoegsel van “AGGregates-REcycling -MIXing”. Basisinsteek van AGGREMIX is om granulaatmengsels
op maat van een eindproduct in de markt te kunnen aanbieden
en zodoende vergroening/circulariteit van diverse bouwkundige
producten te helpen verhogen. Het aanbod bestaat uit “pure”
gerecycleerde en gecertificeerde grondstoffen, alsook mengsels
van zowel ongebonden als gebonden productsamenstellingen.
We bieden oplossingen op maat en voor een brede waaier van
bouwtoepassingen: zandcement, schraal beton, gebonden
steenslagfundering, zand en granulaatmengsels voor uw eigen
product.

Products

News

Jobs